ترازو آشپز خانه

SILVERCREST® kitchen scale SNAW 1000 C1
کالای نو ترازو آشپز خانه
آپدیت قیمت:
۱۳۹۸/۱/۱۰
درجه بندی:
کالای نو
وضعیت:
موجود نیست
موجود نیست

ویژگی های:

ارزش تغذیه ای و انرژی 800 غذا و 200 فضای ذخیره سازی قابل برنامه ریزی

محاسبه چربی، پروتئین، کربوهیدرات، کیلو کالری، کیلوجول، کلسترول و واحد نان

گرم با وزن 5 کیلوگرم / 11 پوند

تابع ذخیره سازی برای مستند سازی مصرف غذا، به عنوان مثال، یک روز کامل

خاموش شدن اتوماتیک (پس از 60 ثانیه)، عملکرد توزین (TARA)، بارگذاری و شاخص تغییر باتری

باتری همراه است

ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:
Email:
سابت:
نظر:
Captcha